Göran Everdahl, Helena von Zweigbergk och Jonas Hallberg

40 min
Göran Everdahl: En framtid i blomkålsvitt. Helena von Zweigbergk: Mysgnället som döljer lyckan. Jonas Hallberg: Personalen viktigare än chefen.