Bakterier gynnar hjärnans utveckling

24 min
Möss blir överaktiva och benägna att ta större risker, om de föds i en miljö utan bakterier. Resultaten publicerades i veckan av svenska forskare. Om detsamma gäller människor, så väcker det frågor om tillstånd som ADHD och autism.

På senare år har man hittat allt fler tecken på att bakterier i tarmen tycks programmera ofödda foster, så att exempelvis lever och bukspottkörtel utvecklas som de ska. Går något fel kan man bli sjuk senare i livet.
Men nu har svenskarna och deras grupp också visat att även hjärnan påverkas hos möss som fötts av bakteriefria föräldrar.
– Möss i bakteriefri miljö tog mera risker och var mer intresserade av att gå på ytor där möss som fått bakterier normalt inte går ut, berättar Sven Pettersson, professor i värd-mikrob-interaktioner och föreståndare för den bakteriefria musenheten på Karolinska Institutet.
– Det är en viktig observation som ledde till tanken att man kunde påverka beteendet hos mössen.

Mössens riskbeteende för tankarna till psykiatriska diagnoser som ADHD eller autism hos människor.
Pettersson är mycket försiktig med att dra sådana paralleller. Men visst kan frågan ställas om en gravid kvinna borde äta kost med vissa bakterier, så att barnets hjärna utvecklas på rätt sätt.

Egyptologer världen över följer med oro vad som nu sker med både vänner, kollegor och Egyptens rika kulturarv under de pågåeande oroligheterna. Egyptologerna Nils Billing, Uppsala universitet, och Sofia Häggman, Medelhasvmuseet i Stockholm, får löpande information om kulturskatter som plundras.
Men det är inte bara utländska akademiker som oroas för vad som sker med Egyptens historiska kulturskatter.
– Det finns ett stort engagemang från den egyptiska allmänheten att skydda museer och magasin, säger Sofia Häggman.

Levande bakterier för första gången fotade på proteinnivå. Häromdagen lyckades svenska forskare i Stanford ,USA, få bilder av både virus och, för första gången, levande bakterier med en upplösning av 10 Å med en helt ny teknik.
– Nu kan vi kan se in i en ny värld där biologiska strukturer avslöjas, berättar forskningsledaren, Uppsalaprofessorn Janos Hajdu.

Det är inte mycket av vargarna som skjuts nu under licensjakten som jägarna får behålla själva. Skinnet får dom ta, men resten av kroppen skickas till Statens veterinärmedicinska anstalt i Uppsala där kroppen obduceras. Men sen bär det av igen mot Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm där konservator Peter Mortensen avlägsnar köttet från benen, för forskningens skull.