En gåtfull och motsägelsefull protest

14 min

Mycket har skrivits om självbränning sedan Muhammed Bouazizi i december brände sig själv till döds, vilket startade revolten i Tunisien. Bland annat sägs det att det historiskt sett framförallt är män som protesterar genom att tända eld på sig själv.

Jesper Huor berättar i dagens Obs om undantaget: Herat i Afghanistan, där 3-5 kvinnor bränt sig själv varje vecka sedan 2002, i en gåtfull och motsägelsefull protest.

Tema: Tillåtet i diktatur

Hur skiljer sig kulturministrars politiska retorik åt i diktaturer och demokratier? Theresa Benér resonerar kring det utifrån en pjäs av Harold Pinter.

I dagens Obs också filmkritikern Anders E Larsson om mot- och medkultur i Ceausescus kommunistiska diktatur i Rumänien.

Länkar: 
Robert F. Worth om självbränning, i New York Times 21 januari

Producent: Pernilla Ståhl pernilla.stahl@sr.se
Programledare: Fredrik Pålsson fredrik.palsson@sr.se