Basker bygger hjärtat i Lunds neutronmikroskop

19 min
Hjärtat i det nya materiallabbet i Lund bygger på en ny idé. Man fyller ett snurrande hjul med hårdmetallen volfram, som kan alstra mängder med neutroner som öppnar dörren till atomernas värld.

I Lund byggs ett stort så kallat neutronmikroskop. Med neutronernas hjälp kan man sedan titta djupare in i atomstrukturen hos olika material, undvika sprickor i stållegeringar till exempel.

En ny idé prövas nu med hårdmetallen volfram, som kan avge många neutroner och en spansk forskargrupp håller nu på med att ta fram ett volframhjul, som blir hjärtat i det nya mikroskopet.

– Det är som i biljard, säger José Luis Martinez, projektledare vid ESS Bilbao. Vid första stöten med vita bollen mot klungan av biljardbollar, utvecklas energi så att bollar får kraft att ge sig av. Så är det när vi skickar protoner mot vårt snurrande volframhjul.

Hårdmetallen, som är rik på neutroner, alstrar den mängd av neutroner vi behöver vid materialforskningsstationerna, som ska ligga i anslutning till den stora anläggningen European Spallation Source utanför Lund.

ESS är ett sameuropeiskt projekt med 17 involverade länder, som utvecklar skilda delar av anläggningen. Bygget har startat och motsvarar en yta av sju fotbollsplaner, nästgårds med det andra forskningsprojektet MAX IV.

I programmet medverkar José Luis Martinez, professor vid European Spallation Source (ESS) i Bilbao, Ibon Bustinduy,tekniker, ESS Bilbao, Nagore Garmendia, ESS Bilbao