Studio Ett 11 november

102 min
Kristdemokraterna om flyktingläger. Rasism i kölvattnet av flyktingkrisen. Ska gränsen för abort sänkas? I El Salvador är abort helt förbjudet. I Frankrike får foster aborteras i nionde månaden. Stora protester i Kabul. Pressad situation för socialarbetare.