Jättebumerang blir framtidens stridsflygplan

25 min
Obemannat flyg utvecklas nu i ett europeiskt tekniksamarbete, där flygplanstillverkaren Saab har en nyckelroll. I veckan överlämnades en central del av flygplanskroppen till slutfinishen i Frankrike. Det nya planet, kallar Neuron, kostar 400 miljoner euro (3,7 miljarder kronor).

Förarlösa flygplan har kommit att få allt större betydelse i modern krigföring. USA använder redan sådana för både spaning och missilattacker i krigets Afghanistan

Neuron, är en ordlek, där euro antyder att europeiska är inblandade, Neuron syftar också på hjärncellen (på svenska uttalas det nevron), och man vill antyda att planet måste ha stor inbyggd intelligens för att kunna flyga på egen hand. Planet betecknas som en UCAV (Unmanned Combate Ariel Vehicle), ett obemannat stridsflygplan.

Planet har 1-2 år till kvar till premärflygning. Men designen har funnits ett bra tag på diverse PR-bilder från flygplanstillverkarna. Den som letar på You Tube kan även finna filmer som föreställer ett Neuron-liknande plan som tycks lyfta i verkligheten - men det är ett vanligt modellflygplan med Neurons design.

Det nya stridsflygplanet har formen av en triangel. Det kommer att fara fram i luften som en bumerang, med en bredd större än längden. Det är 12 meter brett, men bara nio meter långt. Vikt: sju ton, En Rolls-Royce jet-motor utgör drivkraften.

Planet är resultatet av ett invecklat samarbete mellan flygplanstillverkare och försvarsmaterielmyndigheter (bla svenska FMV) i sex länder flygplanstillverkare (Frankrike, Sverige, Spanien, Grekland, Italien, Schweiz), där var och en bidrar med sitt, exempelvis kommer vingdelar från Spanien, och Grekland har gör stjärtpartiet.

Nu skickar tillverkarna sina delar till Dassault, den franska flygplanstillverkaren som är koordinator i projektet, för en slutlig sammansättning och utprovning. Provflygningar kommer därefter att ske, kanske redan nästa år i Frankrike, och senare i Sverige, i Vidsel (Norrbotten).

För svensk del är Neuron ett steg framåt för svensk flygindustri. Det menar Jonas Hamberg, projektledare för den svenska insatsen. En del av den teknik som utvecklats kan leta sig in i vidareutvecklingen av det svenska stridsflygplanet JAS 39 Gripen.

Framtagandet av flygplan som klarar sig utan pilot (Den Ultimata Autopiloten) kan leda till flygfarkoster i framtiden som används för övervakning (polis, brand, miljö) och säkert också, på sikt, för transporter. Ett regelverk för hur förarlösa plan ska kunna samsas med annan lufttrafik håller på att utarbetas på europeisk basis i projektet Midcas, säger Jonas Hamberg. Idag måste man avlysa annan flygtrafik i luftrummet, när man skickar upp en UAV, Unmanned Ariel Vehicle.

Bara vanligt vatten

Att kunna garantera dricksvattenkvaliteten  i våra kranar kan bli ett problem med ett förändrat klimat. I veckan hölls en konferens om problemen och möjliga lösningar. Vi hör om ett av projekten att hitta smittämnen  innan de hunnit sprida sig för långt.

Partnerbyte i atomkärnor

Efter 10 år har kärnfysiker på Kungliga Tekniska Högskolan gjort en viktig upptäckt som kan hjälpa oss att bättre förstå den komplicerade processen bakom hur grundämnen skapas. Det kan beskrivas som ett partnerbyte, där de tidigare neutronparen och protonparen bryter upp från varandra och i stället formerar sig som par av en neutron och en proton.

Carlgren svarar inte

Gårdagen nyhet från Andreas Carlgren om avsikten att plantera ut vargvalpar från djurparker har redan mött kritik från Naturvårdsverket och Djurparksföreningen på en rad punkter. Miljöministern härnvisar idag till att frågan ska utredas, och vill inte kommentera saken.