Kulturnytt 20110128

16 min
Kulturnytt fredag minns Helena Henschen. Vi recenserar något så ovanligt som en svensk krigsfilm samt musikalfilmen Burlesque. Så handlar det om ett inlägg i skoldebatten av en framgångsrik skolkare, nyskapande kultur som får hoppas på näringslivet när kulturbryggan tar form och om Anna Ancher som lyfts fram som modernast bland Skagenmålarna.