Psykologer och ekonomer behövs i terrorforskningen

20 min
Kan forskning visa hur man hejdar extremistisk terrorism? Och hur forskar man om terrorister? Vetandets värld diskuterar forskningens möjligheter och arbetssätt med Hans Brun, som studerar våldsbejakande islamism.

Det krävs fler forskare från andra discipliner än statsvetenskap för att forskningen bättre ska förstå och kunna bidra till att hejda extremism och terrorism. Det menar Hans Brun, som kontraterrorforskare vid King’s College i Storbritannien och knuten till Försvarshögskolan.

– Det är inte en disciplin som har nycklarna. Jag vill se mer tvärvetenskaplig forskning, mer statistiker, nationalekonomer, psykologer, antropologer och geografer. Jag vill se ett brett spektrum av idéer, säger han. 

Men trots att han tycker att forskningen kan förbättras, menar Hans Brun att det faktiskt finns kunskap som redan nu är viktig att använda sig av för att stoppa terrorism.

– Våra ledare måste minska radikalt tillgången på illegala militära vapen i Europa. Det är ett jätteproblem. Jag har tjatat om det i åratal. Jag vill se ett inköps- och skrotningsprogram på Balkan där man betalar bra för att köpa in de vapen som är i omlopp.

Hans Brun är kontraterrorforskare vid Kings College i Storbritannien och har framför allt studerat den islamistiska extremistgruppen Boko Haram i Nigeria. Han är också knuten till Försvarshögskolan i Stockholm.

I programmet medverkar också Ulrika Björkstén, reporter på plats i Paris.