Tankesmedjan eller elfenbenstornet: Tänker vi bäst tillsammans eller ensamma?

39 min
Filosofen Cathrine Felix, kognitionsvetaren Philip Pärnamets och filosofiläraren Peter Dalling diskuterar bästa sättet att tänka: ensam eller i grupp.

Vi befinner oss i de sociala mediernas era. Aldrig förr har vi kunnat kommunicera med så många, så snabbt och enkelt. Förtjänsterna och poängerna tycks många, massans vishet visar sig i bland annat all fiffig programvara som kommer till kollektivt, med öppen källkod. Men kanske skapar sociala medier ett underskott på asocial meditation, på den egna personens egna tankar och idéer, långsamt utgrunnade i upphöjd och avskild, avkopplad och nedkopplad ensamhet?

Filosofen Cathrine Felix, kognitionsvetaren Philip Pärnamets och filosofiläraren Peter Dalling tänker tillsammans med en publik på Ängelholms bibliotek. Programledare är Lars Mogensen, producent Thomas Lunderquist.