P1 Språket 20110125 Ur barns och vuxnas munnar

25 min
Ett program om hur språk används och förändras. Här kan du som lyssnare ställa dina frågor om språk. Programledare Emmy Rasper.