"Utan modeller ingen vetenskap"

19 min
Att klimatvetenskapen använder sig av modeller är nog tydligt för var och en som följer mediernas klimatrapportering. Där omnämns de komplicerade modellerna ofta. Men i själva verket kan en modell se ut på många olika sätt, och de används inom många olika typer av vetenskaper. "Utan modeller ingen vetenskap", enligt en av de forskare vi möter i Vetandets värld. – Verkligheten är så överväldigande komplicerad, så den kan vi inte hantera. Det vi kan hantera är förenklade representationer av verkligheten, och det är det som är modeller, säger Olle Häggström, matematiker vid Göteborgs universitet. Programledare: Camilla Widebeck

Att klimatvetenskapen använder sig av modeller är nog tydligt för var och en som följer mediernas klimatrapportering. Där omnämns de komplicerade modellerna ofta. Men i själva verket kan en modell se ut på många olika sätt, och de används inom många olika typer av vetenskaper. "Utan modeller ingen vetenskap", enligt en av de forskare vi möter i Vetandets värld.

– Verkligheten är så överväldigande komplicerad, så den kan vi inte hantera. Det vi kan hantera är förenklade representationer av verkligheten, och det är det som är modeller, säger Olle Häggström, matematiker vid Göteborgs universitet.

Han är en av dem vi träffat på ett tvärvetenskapligt seminarium om Vetenskapliga modeller på Chalmers i Göteborg.

I programmet möter vi också forskaren i marin teknik Martin Schröder som berättar om sin syn på vetenskapliga modeller. På hans område kan de vara - bland annat - ett litet minifartyg som man provar i en bassäng.

Göran Grimwall skissar på en modell i stimmig festmiljö. Och Jonas Bergman Ärlebäck, forskare i matematik med didaktisk inriktning, berättar om hur man kan använda realistiska så kallade Fermiproblem i undervisningen i skolan, som en första introduktion till modellbyggande.

Ett Fermiproblem kräver att man gör rimlighetsuppskattningar och tänker ut hur man ska lösa sitt problem, som det klassiska Fermiproblemet: Hur många pianostämmare finns det i Chicago?