Underverksklubben: Om lutande tornet i Pisa

11 min
Bengt står och lutar och Jonny spelar på en luta. Det lutande tornet i Pisa är höll på att välta för några år sedan! Lårens och Flårens berättar att det ser ut som sned banan ungefär.

Av och med: Per Umaerus och Henrik Wallgren Producent: Inga Rexed Illustration: Anders Nyberg