Att skriva historia – om politiska trauman och om att gå vidare

42 min
Hur skriver man historia efter att genomlevt krig, apartheid eller en diktatur. Vems historia är det man berättar? Och hur lever man vidare?

Hör Nadine Gordimer, nobelpristagare och en av den sydafrikanska apartheidregimens starkaste kritiker. Hon har i sina böcker skrivit om landets mörka historia men har också genom sin politiska verksamhet varit med om att störta landets förtryckarregim och skriva ny historia. Anneli Dufva samtalar med henne om gårdagens och dagens Sydafrika.

Kriget i forna Jugoslavien har satt djupa spår och skapat skarpa gränser mellan folk och länder i en region som en gång i tiden hörde samman och i mångt och mycket hade en gemensam kulturhistoria. Den 11 mars i år är det dags för invigningen av 1+1 – Life & Love där elva museer från sex länder på västra Balkan ska göra varsin utställning på samma tema: en gemensam historia och en gemensam framtid. Jonas Jarl var med när representanter från museerna möttes på en workshop i vintras.

Hör också Sveriges Radio latinamerikakorrespondent Lars Palmgren om bland annat Baby Docs plötsliga uppdykande på Haiti och vad det gör med synen på landets historia.

Konstnären Kajsa Dahlberg har i sitt konstverk Vykort från Jerusalem samlat ihop 500 vykort som är skickade från Jerusalem till Sverige från 1900-talets början och seklet ut. Under 100 år upprepas de klassiska turistmotiven av klagomuren, tempelmoskén med sitt glänsande guldtak, lite öken, kameler och beduiner. Och texterna på vykortens baksida är nästan lika utbytbara. Att de är skrivna från världens kanske mest omtvistade stad märks knappt utan det skrivs om värmen och de historiska platserna.

Programledare: Cecilia Blomberg
Producent: Marie Liljedahl