Borrning mot mytomspunna Vostoksjön, bantande mamma skadar foster, kapplöpning mot Alzheimer

24 min
En rysk expedition håller på med nya försök att nå ner till den märkliga och för forskarna så lockande Vostoksjön som ligger inbäddad långt under det antarktiska istäcket. Ändå sen sjön upptäcktes för 15 år sen har det spekulerats om vad som hänt med de livsformer som isolerades från omvärlden för 30 miljoner år sen. Att borra sig ner till sjön genom fyra kilometer is innebär stora utmaningar och risker med att sjön förorenas av borrningen.

Om en kvinna är alltför illamående och har svårt att få i sig tillräckligt med mat under graviditeten kan fostret skadas, och om en havande kvinna kanske bantar och inte ser till att äta ordentligt kan fostrets hjärna hämmas i sin utveckling. Det visar en tysk-amerikansk studie där dräktiga babianhonor fick kosten neddragen med 30%.

Möjligheterna att upptäcka Alzheimers sjukdom på ett tidigt stadium ser ut att stå inför ett genombrott. Flera storbolag utvecklar metoder för att upptäcka och diagnostisera tidig Alzheimer med hjälp av den så kallade PET-kameran.

Redaktör Gustaf Klarin
gustaf.klarin@sr.se