Samtal om mindre sumphönan, P2-fågeln

11 min
Samtal om den mindre sumphönan, med Bengt Emil Johnson och Sten Wahlström. Juni 2005. Mer info och fler fåglar hittar du på P2-fågelns hemsida www.sr.se/p2/p2fageln.