Lappland - om samer, kamp och myter

42 min
Lappland, Sapmi eller Sameland är det geografiska område som sträcker sig från Dalarna i Sverige i söder norröver in i Norge, Finland och Ryssland. Här finner vi vår egen koloniala historia och än i dag finns stora spänningar mellan samer och majoritetssamhället.

Hör Cecilia Josefsons reportage från Tana i Norge där en självmordsvåg bland ortens unga drabbat orten. Hur bygger man upp en stark samisk identitet när den traditionella samiska livsstilen med renskötsel och fiske inte längre bär sig? I Tana finns en starkt och framgångsrik barnteater som drivs av Ebba Joks. Där spelar man teater på samiska och undersöker vad som är samiskt i vår moderna tid.

Att se ett land, eller en plats, genom en helt annan persons ögon kan vara ett sätt att få syn på detaljer och saker som vi annars missar. Då kan det handla mer om att fästa uppmärksamhet på detaljer, än faktaspäckade resonemang. Författaren Jenny Diski blev tillfrågad av tidningen Observer att åka iväg och göra ett resereportage. Diski som är känd för sina reseskildringar från bland annat Antarktis valde då en plats där hon tänkte sig att hon skulle få vara ensam och där det skulle vara alldeles mörkt – det svenska Lappland. Istället blev hon ihopkopplad med den samiska turistindustrin och fick ett fullspäckat schema med alltifrån jojk, till slädfärder och en övernattning i en kåta mitt i en hjord med tusentals renar. Det blev ett reportage om bland annat rysk renindustri, kitch och rasism. Kosmos Cecilia Blomberg mötte Jenny Diski i Cambridge.

Sofia Jannok är en av Sapmis största stjärnor. Hon pryder omslaget av Rikskonserters verksamhetsberättelse, där det står att hon var en av 2009 års flitigast framträdande artister. Med sin blandning av jojk, jazz och pop har hon nått stor publik både innanför och utanför Sveriges gränser. Hon har många tankar kring förväntningar på en samisk artist både från samer svenskar. Viktor Hariz har mött henne.

Gunnar Bolin har sett om den omtalade finska filmklassikern Jorden är en syndfull sång från 1973 – en film om natur, religion, sexualitet och död som skildrar det finska Lappland i början av 1900-talet.

Och så har Kosmos Anneli Dufva mött författaren och forskare Petra Östergren som berättar om sitt speciella förhållande till Lappland.

Programledare: Anneli Dufva
Producent: Marie Liljedahl