Samtal om havsörnen, P2-fågeln

10 min
Samtal om havsörnen, med Bengt Emil Johnson och Sten Wahlström. Januari 2005. Mer info och fler fåglar hittar du på P2-fågelns hemsida www.sr.se/p2/p2fageln.