Einsteins relativitetsteori fyller 100 år

20 min
Idag för 100 år sedan beskrev Albert Einstein sin allmänna relativitetsteori. Gravitation är inget annat än en krökning av rumtiden. Einsteins insikt kom att få betydelse för hela vår världsbild. Missa inte ljudklippet när Einstein pratar om teknologi

I 200 år hade Newtons beskrivning av gravitationen gällt: Gravitationen var enligt Newton en attraherande kraft som drog till exempel himlakroppar mot varandra. Hans beskrivning fungerade väl för att beskriva planeternas rörelser.

Men några avvikelser fanns, som inte gick ihop med Newtons gravitation. I en föreläsning den 25 november 1915 för den preussiska vetenskapsakademin visade Einstein att gravitationen inte alls är en kraft, utan en konsekvens av att massa kröker rumtiden.

Hur påverkade den insikten sin tid och hur har den påverkat vetenskapen under de hundra år som gått sedan dess?

Vetandets värld gästas av Ulf Danielsson, professor i teoretisk fysik vid  Uppsala universitet och Thord Silverbark, lektor idé- och lärdomshistoria Stockholms universitet, i samtal om Einsteins omvälvande gravitationsteori. 

Vi hör också ett reportage från en forskningsanläggning där man vill hitta något som Einstein förutsåg, men som ingen ännu kunnat direkt uppmäta, nämligen gravitationsvågor.