Spark - en författare före sin tid

15 min
Ett forum för den talade kulturessän där samtidens och historiens idéer prövas och möts.

Förra året kom en omdebatterad biografi ut över en av Storbritanniens stora 1900-talsförfattare: litteraturforskaren Martin Stannards auktoriserade biografi över Muriel Spark. Stannard har arbetat med biografin sedan 1992 och i slutet av sitt liv motsatte Muriel Spark sig publiceringen av den.

Författaren Gabriella Håkansson har läst boken och blir fascinerad över bilden som skymtar fram mellan de censurerade raderna, av en genuint osympatisk författare, som – enligt Håkansson – var före sin tid.

I dagens Obs även en rapport från Vitryssland, där det hölls val i december. Ett val som dömdes ut av oberoende observatörer. Isabel Sommerfeld, samordnare för kampanjen Info Belarus, berättar om sina upplevelser under valnatten i Minsk.

Litteratur:
Stannard, Martin: Muriel Spark - The Biography, WW Northon & Company, 2010 

Länkar:
Info Belarus hemsida