Lösa skinn

8:11 min
Vi pratar om att både ormar och människor ömsar skinn. Bara på lite på olika sätt. Och så pratar vi om att se saker i färger, eller smaka eller höra.