Hur satiren blev nyhetsförmedlare

34 min
Har satiren tagit över rollen som nyhetsförmedlare, framför de traditionella nyhetsmedierna? Martina, Hanna och Victor gästas av Joanna Doona som är doktorand i medie- och kommunikationsvetenskap.