P4 Mötet Gunilla Bergström 2010-09-16 Del 2

15 min
Gunilla Bergström intervjuas av Björn Jansson