Den empatiska människan

55 min
Att känna empati är en del av att vara människa. Hur kan vi känna med andra utan att själva drunkna i lidande?

Den tyska professorn Tania Singer såg att människor brände ut sig av sin empati, hon förespråkar en form av empati som hon kallar medkänsla, förmågan att känna med den andre utan att själv gå in i lidandet. Just nu håller hon i ett stort forskningsprojekt där människor får träna upp sin förmåga till medkänsla genom meditation och annan psykologisk träning.

Gäster: Walter Osika, föreståndare centrum för social hållbarhet, Karolinska institutet, Henrik Bohlin, filosof vid Södertörns högskola och Karolina Sörman, neurobiolog vid Karolinska institutet.