Alléernas kulturhistoria

25 min

Redan i det gamla Egypten och i sumerernas rike planterades träd i räta rader. Romarna anlade alléer för att skänka skugga åt vägfarare. Vetenskapsradion Historia vandrar längs några av Skånes alléer för att söka de svenska alléernas historiska rötter. - Det stora uppsvinget för de svenska alléerna kom på 1700-talet, berättar Patrik Olsson, kulturgeograf vid Lunds universitet som studerar allérnas historia. Men från början var det ofta små pilträd som planterades längs uppfarterna till gods och in mot städerna - de stora imponerande lindarna och almarna kom senare. Och det var inte alltid som alléerna var statussymboler - lika ofta kunde de fungera som viktiga virkesmagasin. - Kunskapen om alléernas historia är viktig för dagens kulturmiljövårdare, och lyckligtvis verkar det som att alléerna går mot en ljus framtid idag, menar Patrik Olsson. Vetenskapsradion Historia uppmärksammar också att det franska köket nu hamnat på listan över UNESCO:s immateriella kulturarv. Sättet att äta, och vad man ätit i Frankrike har också långa historiska anor, och mathistorikern Patrick Rambourg berättar om det franska kökets utveckling från medeltiden in i våra dagar. Programledare är Tobias Svanelid.