Lämpligt nyårslöfte att tänka mer kritiskt? I så fall rekommenderar vi "Skeptikerskolan"

20 min
Så här på årets första dag kan det kanske vara lämpligt att försöka bli lite mer kritiskt tänkande? Att lära oss genomskåda överdrifter, lögner och halvsanningar? I så fall kan vi rekommendera en titt i "Skeptikerskolan - handbok i kritiskt tänkande", som skrivits av två bloggare med mera vid namn Andreas Anundi och CJ Åkerberg.

-Det är naturligtvis inte meningen att man ska vara skeptisk till allt och alla. Men det kan vara nyttigt att ha en liten röst inom sig som undrar "är det här rimligt, finns det skäl att tvivla på det som sägs, vem säger det och varför?

Ungefär så råder de båda "instruktörerna" oss att fungera.

Vi bombarderas av information 

Och ingen kan väl förneka att vi hela tiden bombarderas av information. Det kan vara från allt från debattörer till reklambyrårer som genom mediernas hjälp försöker styra våra val.

Det är svårt att veta vem i det ständigt ökande bruset som är den verkliga avsändare.

Åsikter presenteras ofta som fakta - också i radio  

Enkla lösningar, fantastiska erbjudanden och ryktesspridning får lätt fäste när åsikter blandas samman med fakta, hävdar Andreas Anundi och CJ Åkerberg, som startat bloggen

I Skeptikerskolan finns en hel del verktyg som kan användas av både redan kritiskt inställda och blivande skeptiker. 

Även den mest skeptiske åker dit ibland

Ingen vill ju normalt bli lurad, men många av oss blir det. Bland dem till exempel Skeptikerskolans ene författare CJ Åkerberg.

Hur berättar han om i programmet.

HÖR OCKSÅ HUR GAMLA TIDNINGAR BLIR EN GULDGRUVA

I slutet kan du också höra Per Runesson om hur något åldersstigna dagstidningar kan bli en guldgruva.

Fast då gäller det att en eldsjäl som nu bortgångne Martin Lauritz lägger ner ett omfattande jobb.

Lauritz kartlade i stort sett allt som hänt i Vilhelmina genom att gå igenom det Västerbottens-Kuriren (VK) i Umeå skrivit om kommunen sedan 1900-talets början. Det slutade med på 500 sidor vardera...