Kulturnytt

5:00 min
Bengt Ohlssons nya pjäs skrapar på ytan, menar Kulturnytts Mia Gerdin.