Priset för Thailandsresan

19 min
En genomsnittlig svensk ger upphov till ungefär nio ton koldioxidutsläpp per år. Vad kan vi göra för att var och en bidra till att minska klimatuppvärmningen?

Kor bidrar i stor utsträckning till klimatuppvärmningen och flygplan släpper ut mycket klimatgaser. Fredrik Hedenus vid Chalmers Göteborg forskar om strategier för att minska klimatpåverkan och menar att det är dessa områden vi bör tänka på när det gäller våra egna utsläpp.

– Flyget och maten är områden där det är svårt att göra stora tekniska förändringar. Där kommer våra egna val på sikt att spela stor roll, konstaterar han.

En genomsnittlig svensk ger upphov till ungefär nio ton koldioxidutsläpp per år. Men enligt Fredrik Hedenus behöver vi komma ner till ungefär ETT ton per person och år till 2050 om det ska gå att hålla uppvärmningen under tvågradersmålet.

En del av minskningen kan vi klara med teknisk utveckling och politiska beslut. Men det krävs också livsstilsförändringar - och särskilt på områden som är svåra att påverka på annat sätt, nämligen maten och flygandet.

Läs mer: Klimaträttprojektet - Vetenskaplig utvärdering av ett projekt för att minska hushållens klimatavtryck

Projektet One tonne Life: Familj försökte få ner sina utsläpp till ett ton per person och år

Siffror klimatomställning