Effekten av räntehöjningar

20 min
Hur kommer tillväxtländer i Afrika att påverkas när räntorna börjar stiga i USA och Europa? Flera länder är ju redan pressade av prisfall på råvaror.

Gäster är Rebecka Lundgren, regionansvarig för länderna söder om Sahara på statliga Exportkreditnämnden, och Peter Stein omvärldsanalytiker med fokus på Afrika.