Lagrådet, judiska begravningar och nödlådan alla ska ha hemma

41 min
Regeringens nya lagförslag om att kunna stänga Öresundsbron fick ju skarp kritik från lagrådet med motiveringen att hanteringen varit för slarvig. Nordegren & Epstein vill veta mer om lagrådet.

Hur de jobbar  lagrådet och vad har de för befogenheter? Rättvetenskapsprofessorn Joakim Nergelius reder ut.

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap är tillbaka i programmet. Kommunikatör Marcus Årskog går igenom vilket ansvar medborgare har för ansvar för den egna säkerheten i samband olika kriser. Hur många filtar och vattenhinkar bör finnas i varje hem? Vad mer för att klara till exempel ett långvarigt strömavbrott?

Och så blir det uppföljning på Louise och Thomas funderingar kring begravningar. Flera lyssnare vill veta mer om judiska begravningar. Rabbin Ute Steyer medverkar.


Programledare: Louise Epstein
Bisittare: Thomas Nordegren
Producent: Ülkü Holago


Hör av dig till oss!