Oddasat 2010-12-23 06:35

5:20 min
Sameradion sänder program och nyheter på samiska.