Feminismen

Här finns inget ljud
1792 skrev Mary Wollstonecraft boken "Till försvar för kvinnans rättigheter". Vad hade hon sagt idag? Del 2 av 8. UR.