Generna bakom anorexia

55 min
En person som har risk att drabbas av anorexia känner njutning av hunger, medan de allra flesta lider, enligt den världsledande amerikanska anorexiaforskaren Cynthia Bullik.

Det utseendefixerade samhället och sjuka ideal har länge varit den rådande förklaringsmodellen för anorexia, men nu riktas fokus mot generna. Just nu pågår världens hittills största studie på området på Karolinska institutet i Stockholm.

Gäster: Cynthia Bullik och Mikael Landén, professorer i psykologi vid Karolinska instituet, Anna-Maria Af Sandeberg, överläkare vid Stockholms centrum för ätstörningar och Stefanie Nold, riksföreningen mot ätstörningar.

Musik som spelats i avsnittet

  • 10.03
    Fiktion - Jogelen
    Album: Jogelen
    Kompositör: Fiktion
    Bolag: Jämmerdosa