Nanotrådar leder mot energisnål teknik

20 min
I jakten på energisnåla delar till datorer, lampor och solceller kan komponenter av nanotrådar vara industrins stora möjlighet. De endimensionella trådarna kan designas med helt nya egenskaper.

Nanotrådar ser ut som små pinnar, men de är bara några nanometer i diameter.

Lars Samuelson, professor i halvledarelektronik, och hans kollegor vid Lunds universitet var bland de första att år 2002 visa hur man kunde kombinera ämnen med olika elektriska egenskaper i en nanotråd. Detta öppnade för möjligheten att göra halvledare till datorer, solceller eller lysdioder av nanotrådarna.

Nu har tekniken spridit sig och universitet och företag världen över forskar på nanotrådarnas möjligheter. Bland annat kan nanotrådar om några år bygga upp transistorerna i datorchipset på din smarta telefon.

Ett stort hinder för nanotrådarnas genombrott är att de är dyra och långsamma att tillverka. Men det kan man förändra med en ny tillverkning som utvecklas i Lund, kallad aerotaxi.

Reine Wallenberg, professor i fasta tillståndets kemi, inviger nu ett nytt mikroskop, där man bättre än någonsin ska kunna se hur nanotrådar bildas, för att kunna designa nanotrådar till perfektion.

Vi träffar även doktoranden i fysik, Vilgaile Dagyte, som bygger mängder av exakt lika nanotrådar som sak fånga in solljus.