Lars Hillås Lingius

4:15 min
Jag är glad över att få tillhöra ett samhälle som har ambitionen att hjälpa dem som behöver hjälp.

Lars Hillås Lingius är diversearbetare från Skänninge. Senaste arbetade han som direktor för Swedish Christian Study Centre i Jerusalem och försörjer sig nu som bussförare och skriftställare i Östergötland och Stockholm. Tidigare har han varit pastor i missionsförbundet, journalist och förläggare. Lars är gift med Gunilla Lingius, sammantaget har de fyra barn i tjugoårsåldern.