Hot och möjligheter på den afrikanska kontinenten

14 min
Finns det anledning att vara optimistisk eller pessimistisk när det gäller den afrikanska kontinentens framtid? Världens tyngsta investerare på de så kallade tillväxtmarknaderna tror på den afrikanska kontinenten. Marika Grieshels och Fredrik Segerfeldts ger sina tankar om frågan.

Förutsättningarna finns på denna rika kontinent. Men vad är ett hot och vad är en möjlighet? Afroptimism är idag ett begrepp som har tre gånger så många träffar på Google som afropessimism.

Hoppet i Afrika finns hos alla de miljontals afrikaner som mot alla odds tar sig fram dag för dag, menar frilansjournalisten och dokumentärfilmaren Marika Grieshel. Problemet är klyftan mellan vad som sägs och vad som görs i ett Afrika där den globala kapplöpningen om kortsiktiga vinster alltid har företräde framför en långsiktig, varaktig social och ekonomisk utveckling.

Fredrik Segerfeldt menar att afrooptimismen grundar sig mer i ideologi, politik och intresse än i fakta, kunskap och analys. Han läser Peter Gills bok Famine & Foreigners som ett exempel på hur utbrett förfallet är i Etiopien. Men att Peter Gill ändå är så kritisk till biståndsindustrin är ett positivt tecken i tiden, menar Fredrik Segerfeldt.

Litteratur:


Peter Gill: Famine & Foreigners – Ethiopia Since Live Aid.
Ellen Hillbom och Erik Green: Afrika - En kontinents ekonomiska och sociala historia
Linda Polman: Kriskaravanen

Länk:
artikel från Reuters