Antibiotikafoder så in i Norden

20 min
Många djur i Danmark har blivit bärare av resistenta MRSA-bakterier efter intensiv antibiotikabehandling, men i Norge tar man nu krafttag för att utrota svinsmittan.

WHO har utsett denna vecka till Världsantibiotika-veckan för att uppmärksamma det globala problemet med resistenta bakterier där inte längre penicillin hjälper.

Uppskattningsvis 25 000 personer dör årligen av antibiotikaresistenta infektioner inom EU.

I många länder får höns, grisar och kor mer antibiotika i fodret än vad som skrivs ut till sjuka människor.

I Danmark är de flesta grisar bärare av resistenta MRSA-bakterier och sjukfallen bland danskar ökade förra året med 50 procent, men i Norge ska man försöka helt utrota svinsmittan.

I programmet medverkar Christina Greko på Statens Veterinärmedicinska anstalt.

Längre textversion: Resistenta MRSA-bakterier stannar inte i stallet