Calle Norlén, Jessika Gedin och Göran Everdahl

41 min
Calle Norlén: Sanningen skall vara friserad. Jessika Gedin: Sinnesförvirringen tilltar. Göran Everdahl: Framtiden går i korvens tecken.