Torsdag 2 december

10 min
Programmet handlar om det här: I Östersund har ett område med parasiter upptäckts.Där finns en speciell sorts parasitsom också har hittats i dricksvattnet i kranarna.Det är en parasit som ger magsjuka.Flera tusen människor i Östersund har smittats avatt dricka vattnet kallt direkt ur kranarna.Kanske har kommunen nu upptäckt varifrånden här smittan sprids. Några turister har blivit attackerade av en haj i Egypten.Turisterna hade rest till semesterorten Sharm el-Sheikh.De badade i Röda Havet när hajen bet democh skadade dem svårt. I Sverige har vattnet frusit i skärgårdar och älvar.Det finns en särskild sorts fartyg som hjälper tillatt bryta upp isen och få bort isflaken,så att andra båtar kan ta sig fram i vattnet.På en is-brytare som heter Aleär personalen redan beredd att åka ut,om någon behöver hjälp att ta sig genom isen. Det är stora problem med översvämningar i Venezuela.Det regnar väldigt mycket i landet.Flera människor har dött och flera tusen har tvingatsatt fly från sina hem. Människor som har gått ner väldigt mycket i viktkan behöva operera bort hud som har töjts ut.På en del personer hänger huden ner runt magen,och de kan få sår och eksem i hudvecken.En läkare som heter Jan Hedenbro sägeratt landstingen som sköter vården i Sverige,inte är beredda att hjälpa dem som har problem. En ny utbildning för invandrare har startat i Östergötland.Den är till för att fler personer från andra länderska vilja arbeta med jordbruk här i Sverige.