Algoritmen som bestämmer

9:58 min
Vi kan inte se dem men det finns idag algoritmer som bestämmer hur kreditvärdig du är, om du är aktuell för att kallas till en jobbintervju, eller vem du bör bli vän med på Facebook.

Var går gränsen för vad en algoritm kan bestämma över? I Kina är de redan på väg att bli en del av det politiska systemet. Kombinationen av själv-lärande algoritmer och Big data, gör dem till oerhört kraftfulla verktyg. Men det är långt ifrån alltid klart vem som har kontroll över dem.

Medverkar gör Waldemar Ingdahl, från tankesmedjan Eudoxa.

Och Daniel Akenine, debattör, författare och teknisk chef på Microsoft.