Bortglömda gruvpigor och rika bruksarkiv

Här finns inget ljud
Överallt där det fanns gruvor, hyttor och masugnar där fanns också mellan 1756 - 1851, de speciella domstolar, Bergstingsrätterna, som hanterade alla frågor som rörde de människor som arbetade där.

Och ibland kan domstolsmaterial ge helt oväntade kunskaper. Håkan Henriksson vid Arkivcentrum Örebro har i dessa protokoll upptäckt att det tidvis fanns fler kvinnor än män som arbetade i de svenska gruvorna.

Dessa så kallade gruvpigor har så gott som aldrig sin titel utskriven i de vanliga husförhörslängderna. Den släktforskare som nöjt sig med att leta där har sannolikt aldrig anat att kvinnornas vardag långt ifrån bara handlade om hem och barn.

Vi gör också en rundvandring på Landsarkivet i Uppsala som har uppemot 70 bruksarkiv. Där finns de mest oanade källor för den som söker information om vardagslivet.

Bland annat unika kartor

Läs mer och kommentera: