De religiösa drivkrafterna i Israel-Palestina-konflikten

44 min
Likt alla tidigare presidenter i USA efter 1948 försöker nu Barack Obama skapa fred mellan Israel och palestinierna. De förhandlingar som han initierade bröt ihop redan innan de hade kommit igång på allvar. Orsaken var att Israel vägrade förlänga byggstoppet av bosättningarna på ockuperad mark samt att de krävde att palestinierna erkände Israel som en judisk stat. Vilket hopp finns det att en tvåstatslösning ska komma till stånd? Det första försöket gjordes ju redan 1937. Finns det alternativ? Människor och tro sänder idag från Jerusalem. Tithi Hahn och Sören Wibeck besöker bosättare på Västbanken, samtalar med forskare, politiker och människorättsaktivister. De fokuserar på de religiösa undertonerna i konflikten. Hur stark är den religiösa sionismen idag? Vad betyder de religiösa motiven för bosättarna? Producent: Sören Wibeck soren.wibeck@sr.se