VR Nyheter 20101125

5:08 min
GI-kost bäst om man vill hålla vikten. Nyupptäckta smakrepceptorer i lungorna kan leda till bättre astmamediciner. Hajar använder sig av matematik när de simmar.