Fredag 19 november

10 min
Programmet handlar om det här: Många i Sverige passar på att se en utställning om Kina.Det är en utställning på Öst-asiatiska muséet i Stockholm,som handlar om Kinas historia.Där finns bland annat några väldigt kända soldater i lera,som gjordes för att vakta en kejsares grav i Kina.Ler-statyerna är mer än 2 000 år gamla.De hör till den så kallade terrakotta-armén. En svensk soldat har skadats allvarligt i Afghanistan.Det hände på en väg utanför staden Mazar-e-Sharif.Flera soldater kom åkande i en militärbil där,när några började skjuta mot dem.Två soldater från Finland skadades också i attacken.De utländska soldaterna är i Afghanistan för att försökahålla ordning och göra det tryggare i landet. 200 personer som arbetar för Saab får inte fortsätta.De jobbar nu i Saabs bil-fabrik i Trollhättan.Men cheferna säger att det inte behöver byggaslika många bilar som förut.De personer som nu måste sluta på Saab till julhade tillfälliga jobb i fabriken. Polisen i Thailand har hittat nästan 2 000 döda foster.De kommer från gravida kvinnor som har gjort abortoch låtit vårdpersonal ta bort fostren ur magen.Kvinnorna har gjort abort trots att det är förbjudet.Någon har sedan lagt de döda fostren i plastpåsaroch gömt dem vid ett tempel i huvudstaden Bangkok. Minst 27 gruvarbetare saknas efter en olycka i Nya Zeeland.Det blev en stor explosion nere i en gruva,och flera gruvarbetare blev instängda nere i berget.Det är osäkert om de har klarat sig. Journalisten Alexandra Pascalidou känner sig o-svensk ibland.Det berättade hon när Klartexts reporter träffade hennepå ett möte i Borlänge i Dalarna.Alexandras familj kommer från Grekland,och hon kom till Sverige när hon var 6 år.Ändå kan hon ibland känna att hon pratar och gör sakerpå ett sätt som är mer grekiskt än svenskt.Till exempel när hon ska avsluta ett telefonsamtal.