Göran Everdahl, Sissela Kyle och Jonas Hallberg

40 min
Göran Everdahl: Skilsmässor - en ny blomstrande marknad. Sissela Kyle: Varvet runt. Jonas Hallberg: Posten abdikerar.