Samtal om enkelbeckasinen, P2-fågeln

12 min
Samtal om enkelbeckasinen, med Bengt Emil Johnson och Sten Wahlström. Mer info och fler fåglar hittar du på P2-fågelns hemsida www.sr.se/p2/p2fageln.