Hur lät språket i radio förr i tiden?

24 min
Varför lät språket i radio annorlunda förr? Sveriges Radios första språkvårdare Åke Jonsson förklarar på vilket sätt radiospråket har förändrats de senaste 90 åren. Reporter Beatrice Dalghi.

Alla veckans språkfrågor

Vad betyder ordet "botten" i ord som Västerbotten, Norrbotten, Bottenviken och Bottenhavet?

Varför säger man att man kan hamna på efterkälken?

Varför är "vänsterord" negativa, och "högerord" positiva i flera olika språk?


Språkvetare Henrik Rosenkvist. Programledare Emmy Rasper.