Många svar på svarta hålens stora gåta

20 min
Idén om svarta hål i rymden har funnits sedan 1700-talet. Ändå kvarstår många frågor och på mötet i förra veckan där bland andra Stephen Hawking deltog, kom inga nya svar utan snarare fler frågor. Omges ett svart hål av eldväggar? Kan liv och död existera samtidigt i det svarta hålet?

Finns de svarta hålen över huvud taget? Vetandets värld presenterar i dagens program ett axplock av svar på svarta hålets stora gåta. Ingen vet ännu vilket svar som ligger närmast sanningen.

Ett svart hål har så stark gravitation att det drar åt sig allt i sin närhet och inte ens ljus kan slippa ut därifrån. Det gör dem svarta och väldigt svårstuderade. Svarta hål är ett forskningsämne för teoretiska fysiker som Stephen Hawking, som besökte Sverige i förra veckan för att diskutera var den här forskningen står idag.

Den gängse beskrivningen av dem innefattar en så kallad singularitet, vilket är en oändligt tät punkt i det svarta hålets mitt, och en händelsehorisont. Händelsehorisonten är den gräns som innebär att när man har passerat, kan man inte komma ut igen. Den här beskrivningen vilar på Einsteins allmänna relativitetsteori, som beskriver gravitationen.

Men när Stephen Hawking på 1970-talet också tog med en annan väletablerad fysikteori i beräkningen, nämligen kvantmekaniken, upptäckte han att de svarta hålen faktiskt bör släppa ifrån sig någonting ändå. Detta någonting är en strålning som fått namnet Hawkingstrålning. Den insikten ledde i sin tur till nya problem i beskrivningen av svarta hål, frågor som forskarna fortfarande kämpar med att lösa.

Några av de föreslagna lösningarna gör helt om bilden av ett svart hål. Laura Mersini Houghton, som tagit initiativ till konferensen, hävdar till exempel att Hawkingstrålningen gör att ingen singularitet och ingen händelsehorisont kan bildas. Innebär en sådan beskrivning av svarta hål att de faktiskt inte finns?

– De har blivit så etablerade i populärkulturen att begreppet nog blir svårt att avskaffa, säger Laura Mersini Houghton, professor vid University of Colorado.

Om sådana beskrivningar innebär att de inte alls finns, beror på vad man menar med svart hål, säger Bengt Gustafsson, professor emeritus i teoretisk astrofysik vid Uppsala universitet. Objekt med så mycket gravitation att ljus inte kommer ut från dem kommer nog fortsatt att finnas.

Flera olika bilder av hur svarta hål fungerar och hur en resa in i ett svart hål skulle te sig diskuteras flitigt. Nu senast på mötet i förra veckan i Stockholm där Stephen Hawking var med. Ulf Danielsson, professor i teoretisk fysik vid Uppsala Universitet, var med där, och konstaterar att man knappast kom fram till några slutgiltiga lösningar under veckan:

– Redan före den här konferensen fanns det en större förvirring och spridning bland åsikterna än det gjort på många år. Och nu kommer Stephen Hawking och hävdar att en del av det här kanske kan lösas på ett lite annat sätt. Man kan inte säga annat än att fältet befinner sig i en rätt stor förvirring, säger Ulf Danielsson.

Programmet är en repris.