När barn dödar barn

15 min
Hur reagerar vuxenvärlden, när barn dödar barn? Pernilla Ståhl intervjuar forskaren David Green, författare till boken When Children Kill Children.

I sin bok jämför Green omvärlden reaktioner på två kända mordfall under nittiotalet: det där tvåårige James Bulger misshandlades till döds av två tioåringar i Liverpool och det där femåriga Silje misshandlades till döds av två sexåringar i Trondheim.

 I England fick förövarna ingen psykologisk hjälp och ställdes inför rätta som vuxna, medan man i Norge betraktade också förövarna som offer och satsade på att så snabbt som möjligt återintegrera dem i ett normalt liv. David Green menar att de olika reaktionsmönstren är ett tecken på diametralt olika barnsyn, men att det också visar att det fanns stora skillnader mellan de båda länderna, i den politiska kulturen och i mediekulturen.                                

David Green är forskare vid New York University.

Litteratur:
David Green: When Children Kill Children, Oxford University Press, 2008.

Länk:
Tendens, P1  Om tragedin i Orrefors då en 10-årig flicka mördades av en 16-årig pojke.