En av världsjournalistikens provokatörer

14 min
Ett forum för den talade kulturessän där samtidens och historiens idéer prövas och möts.

Den brittiske författaren och journalisten Christopher Hitchens tillhör samtidsjournalistikens nobless, den där avundsvärda skaran som lika självklart dricker te med gerillaledare som med presidenter. Hitchens skriver i tidskrifter som the Nation, the New Yorker, Times Literary Supplement och Vanity Fair. Han kallar sig själv konservativ marxist, unbeliever, och är känd för sina vassa, verbala attacker och sin vänskap med författarpersonligheter som Martin Amis och Salman Rushdie.
Jan Norming har läst Christopher Hitchens memoarer Hitch 22.

 

När det gäller bioteknik, som till exempel konstgjorda befruktningar, diskuteras etiska frågor vanligtvis först när en ny teknologi är klar att använda. Vad det får för konsekvenser diskuterar författaren och matematikern Helena Granström. En är, menar hon, att de större frågorna - som vad tekniken gör med oss som människor, inte debatteras.


Litteratur:
Christopher Hitchens: Hitch 22- a memoir. Twelve förlag 2010
På svenska:
Christopher Hitchens: Du store Gud? översättning: Margareta Eklöf, Fri tanke förlag 2008
Christopher Hitchens: Thomas Paines Människans rättigheter : en biografi, översättning Caj Lundgren, Timbro förlag 2008

Länk:
Christopher Hitchens intervjuad om Hitch 22 av Paul Holdengräber vid New York Library