Slutet på yttrandefriheten? Svagt skydd för rätten att yttra sig på jobbet Enda säkra sättet är att vända sig till medierna

20 min
-Yttrandefriheten på offentliga arbetsplatser är numera inte större än på privata, trots att lagen säger något helt annat. Förr kunde man vända sig till sin chef, nu är det enda säkra om man vill framföra kritik att rikta sig anonymt till massmedierna. Det säger Lennart Lundquist, statsvetarprofessor i Lund, som specialiserat sig på demokratifrågor, inte minst på våra arbetsplatser.

-Straff på ett års fängelse för det kommunalråd eller den universitetsrektor som bryter mot lagen skulle möjligen kunna ändra den dystra situationen.

Lennart Lundquist höll häromdagen ett anförande vid Lunds universitetet, anordnat av förbundet  , under rubriken "Slutet på yttrandefriheten (och demokratin)".

Framförde kritik mot nedskärningar

Utgångspunkt var det så kallade fallet Ulfur Arnason - internationellt känd genetikprofessor i Lund, vars telefon och e-post omedelbart stängdes av i juni 2009 när det blev känt att han i ett brev till rektor vid Lunds universitet framförde kritiska synpunkter på en föreslagen nedskärning.

Arnason blev helt enkelt utslängd från sitt rum och sin fakultet.

Makten lyckas alltid undgå kritik

-Den som straffas är den som gör det rätta, medan makten undgår kritik, säger Lennart Lundquist, som mycket noggrant gått igenom fallet Arnason.

Enligt lag har man yttrandefrihet på offentligt ägda arbetsplatser. Men där hittar man på egna regler, som inte har någon som helst relevans.

Förvaltningsdomstolen har tagit över fallet

-Och skulle det komma kritik från JO eller JK, så struntar man helt i den. Nu måste det till ordentliga förändringar, anser Lundquist. 

Fallet Arnason har nu hänskjutitis till förvaltningsdomstolen i Malmö.

Ökat skydd för whistleblowers kan vara räddningen

-Men det här är ingen isolerad företeelse. Det finns liknande fall överallt idag. Inte bara i Sverige utan i hela västvärlden.

Ett annat sätt att förbättra den mörka situationen för rätten att yttra sig, skulle kunna vara ett ökat skydd för så kallade "whistleblowers".

Rektor vill inte uttala sig

Publicerat har talat med Lennart Lundquist och Ulfur Arnason. Däremot har vi inte fått direktkontakt med rektor vid Lunds universitet.

Du hittar hela Lundquists anförande och genomgång av fallet Arnason genom att